Марга Симион – врач радиолог со специализацией в области магнитно-резонансной томографии, Доцент – МРТ

МАРГА Симион

STUDII
2013 Curs perfecționare IRM
2012 Curs perfecționare IRM
05 – 11 mai 2012 Melbourne, Australia,  20-lea congres al SIRMM
Curs educaţional în domeniul Imagisticii prin Rezonanţa Magnetică
01 – 07 mai 2010 Stockholm, Suedia, 18-lea congres al SIRMM
Curs educaţional în domeniul Imagisticii prin Rezonanţa Magnetică
18 – 24 aprilie 2009 Hawai SUA, 17-lea congres al SIRMM
Curs educaţional în domeniul Imagisticii prin Rezonanţa Magnetică
03 – 09 mai 2008 Toronto, Canada, 16-lea congres al SIRMM
Curs educaţional în domeniul Imagisticii prin Rezonanţa Magnetică
10 – 16 iulie 2006 Seattle, SUA 14-lea congres al SIRMM
Curs educaţiona în domeniul Imagisticii prin Rezonanţa Magnetică
10 – 16 iulie 2005 Miami, SUA, 13-lea congres al SIRMM
Curs educaţional în domeniul Imagisticii prin Rezonanţa Magnetică
15 – 21 mai 2004 Kyoto, Japonia, 12-lea congres al SIRMM
Curs educaţional în domeniul Imagisticii prin Rezonanţa Magnetică
10 – 16 iulie 2003 Toronto, Canada, 11-lea congres al SIRMM
Curs educaţional în domeniul Imagisticii prin Rezonanţa Magnetică
18 – 22 mai 2002 Hawai SUA, 10-lea congres al SIRMM
Curs educaţional în domeniul Imagisticii prin Rezonanţa Magnetică
03 mai – 01 iunie 1999 Kiev, Ucraina, Spitalul regional, departamentul de Rezonanţa   Magnetică
Curs de instruire primară în Rezonanţa Magnetică
01 noiembrie 1995 – 01 decembrie 1998 Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iulius Haţieganu”, România.
Studiu în doctorantură. Domeniu Imagistică. Tematica – imagistica cancerului de colon.
01 octombrie 1989 – 01 noiembrie 1991 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testeniţanu” Chisinau, R. Moldova,
Studiu în Ordinatura Clinică, specialitatea Radiologia Medicală.
01 septembrie 1985 – 01 august 1986 Spitalul Clinic Republican Chişinău, R. Moldova,
Studiu în Internatură, Specialitatea Radiologia Medicală.
01 septembrie 1979 – 01 august 1985 Institutul de Stat de Medicină. Chişinău, R. Moldova,
Student, facultatea de medicină generală.
 

ESPERIENŢA PROFESIONALĂ 

01 martie 2010 – prezent Medic imagist cu competență în Rezonanța Magnetică, Centrul Medical „MagnaMed”, Chișinău, Republica Moldova.
01 martie 2008 – prezent Conferențiar, catedra de Radiologie și Imagistică Medicală,
Universtitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova.
01 martie 1999 – prezent Medic imagist în secţia de MN şi Imagistică prin Rezonanţa Magnetică,
Spitalul Clinic Republican, Chişinău, R. Moldova.
01 noiembrie 1991 – 01 noiembrie 1995 Şef secţie de Radiologie
Spitalul raional central, Orhei, R. Moldova.
01 septambrie 1986 – 01 noiembrie 1989 Radiolog, secţia radiologie,
Spitalul raional central, Orhei, R. Moldova.
 

EXPERIENŢA ŞTIINŢIFICO – PEDAGOGICĂ

Studiu în protocolul ştiinţific – imagistica cancerului colorectal.

Autor a12 şi coautor a 24 publicaţii ştiinţifice în revistele de specialitate locale şi internaţionale, în materialele lucrărilor conferinţelor şi congreselor de specialitate naţionale şi internaţionale.

2008 – prezent colaborator al catedrei de Imagistică Medicală, Universitatea de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”
2011 – prezent conferențiar universitar
 

COMPETENŢE LINGVISTICE

Limba Română – maternă
Limba Rusă – fluent
Limba Engleză – fluent
Limba Germană – cu dicţionarul